Program

Programmet på hovedscenen på Torget

Kommer snart...

Standsplassering

Fordeling av standplasser vil bli foretatt som snart som mulig. Alle påmeldte vil da motta informasjon om hvor deres lag, forening eller bedrift skal stå.

Utstillere 2017

Oppdatert: